Wybory Prezydenckie 2015

glosujpowrot
kandydat1

Grzegorz Braun

Urodzony 11 marca 1967 roku w Toruniu. Syn reżysera Kazimierza Brauna i Zofii, z domu Reklewskiej, wnuk Wincentego Sebastiana Reklewskiego, bratanek prezesa TVP Juliusza Brauna , brat aktorki Moniki Braun. Został absolwentem studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, na którym następnie podjął pracę. W 1993 ukończył studia podyplomowe na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.

Od 1987 współorganizował akcje Pomarańczowej Alternatywy za co był poddawany represjom przez władze PRL. Był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1988 i 1989 uczestniczył w protestach studenckich na Uniwersytecie Wrocławskim. Działał też w ruchu Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka. Później był także publicystą m.in. „Opcji na Prawo” i Radia Wrocław. Do 2007 prowadził zajęcia z dziennikarstwa na Uniwersytecie Wrocławskim.

Współpracuje z Organizacją Monarchistów Polskich (stowarzyszeniem o charakterze tradycjonalistycznym, legitymistycznym), dla której kilkakrotnie wygłaszał prelekcje ideowe podczas spotkań w Warszawie i Wrocławiu. Jest przeciwnikiem Unii, którą przyrównywał wielokrotnie do ZSRR, gdyż jak twierdzi, instytucja ta opiera się na podobnych wartościach, co imperium sowieckie. Wypowiada się również jako teoretyk, jego zdaniem pożądanych, zmian ustrojowych w Polsce, ewolucji od demokracji do monarchii.

W 2005 stworzył film dokumentalny pt. Plusy dodatnie, Plusy ujemne o współpracy Lecha Wałęsy z SB.

Jest współtwórcą telewizyjnego cyklu Errata do Biografii ujawniającego agenturalne wątki w życiorysach znanych Polaków. W kwietniu 2007 ogłosił, że znany językoznawca, profesor Jan Miodek był konfidentem SB, za co został mu wytoczony proces, który przegrał. Wrocławski Sąd Apelacyjny oddalił apelację Brauna, podobnie jak Sąd Najwyższy, który wyrokiem z 10 września 2009 dodatkowo nakazał Braunowi przeprosić prof. Miodka w prasie ogólnopolskiej i Radiu Wrocław. 29 maja 2010 Braun złożył skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, powołując się na artykuł 10 (prawo do wolności słowa) Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Postępowanie rozpoczęło się 14 marca 2013 i zakończyło się w listopadzie 2014 wyrokiem Trybunału stwierdzającym, że polskie postępowania sądowe bezspornie naruszyły wolność wypowiedzi i skazującym Polskę na wypłacenie odszkodowania i zadośćuczynienia Braunowi.

W wyborach samorządowych w 2010  bez powodzenia kandydował do rady miasta Wrocławia z listy komitetu Polski Wrocław.

24 stycznia 2015 roku ogłosił decyzję o kandydowaniu na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

26 marca 2015 roku Komitet Wyborczy Grzegorza Brauna oficjalnie zgłosił kandydaturę Grzegorza Brauna na prezydenta Polski, popartą przez ponad 124 tysiące osób

 

O nas Regulamin Darowizna Archiwum Kontakt Copyright © 2014 by Wyborca. All rights reserved.